fan5 cutting board paulownia wood

฿850

เหลืออยู่ 1 เท่านั้น

ขนาดใช้งาน   : (เส้นผ่าศูนย์กลาง 22×2(หนา)ซม. น้ำหนัก : 225 กรัม
วัสดุ : paulownia

คำอธิบาย

เขียงไม้ที่สามารถใช้งานและจัดเก็บร่วมกับ (fan5DX หรือ fan5duo) เบาและใช้งานง่าย ระบายน้ำได้เร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.3 กก.