fbpx

Ball Feet 45mm (for chair one)

1,200 บาท

น้ำหนัก 254 กรัม (รวม 4 ลูก)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยบอลรองขาเก้าอี้ Helinox Chair Ball Feet 45 mm ป้องกันการเลื่อนไหล กระจายน้ำหนักเก้าอี้ กันพื้นเป็นรอย ป้องกันการจมทรายใช้กับเก้าอี้ Helinox Chair One, Chair Two, Chair One Mini, Chair Zero และ Chair One L

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.3 กก.